عضو کمیته اخلاق اعلام کرد:/ سوشا مشکلی برای بازی در لیگ برتر ندارد