سنجری مدیر فنی نساجی مازندران شد؛/ ابهام هیئت مدیره نساجی در مورد پاشازاده!

18 دسامبر 2017
بدون نظر

در حالی که مهدی پاشازاده از سمت خود اخراج شده است، در جلسه امروز هیئت مدیره باشگاه نساجی جمع بندی در این خصوص به روز چهارشنبه موکول شد.

منبع : ورزش 3